Programy na zamówienie

Oprogramowanie dedykowane

Obecnie rynek oprogramowania jest bardzo szeroki. Dostępnych jest wiele aplikacji, które dedykowane są prawie każdej z branż. Rozwiązania gotowe są szybko dostępne i przeważnie tańsze od programów tworzonych na zamówienie. Takie uniwersalne oprogramowanie realizuje główne zdania przednim stawiane jednakże jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta bywa kosztowne a często niemożliwe. Pozorne oszczędności dokonane w momencie zakupu prowadzą do znacznego spadku efektywności w firmie.


Aplikacje na zlecenie pozbawione są tych niedogodności. Pozwalają na idealne dostosowanie programu do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Umożliwiają automatyzację i przyspieszenie procesów biznesowych znacznie podnosząc produktywność. Integrują w jednym programie specyficzne dla Klienta funkcjonalności oraz pozwalają na dopasowanie do wykorzystywanych już technologii. Dzięki temu to nie Twoja firma musi się dostosować do oprogramowania a ono dostosuje się do potrzeb Twojej firmy.

Wraz z rozwojem firmy zachodzą zmiany w jej funkcjonowaniu. Zmienia się struktura i pojawiają się nowe wymagania stawiane przed oprogramowaniem. Gdy firma korzysta z rozwiązań gotowych zachodzi potrzeba migracji do nowego lepiej dopasowanego oprogramowania. Krok ten związany jest najczęściej z zakupem nowych licencji, wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. Proces migracji generuje bardzo wielkie koszty i przez czas adaptacji pracowników obniża ich efektywność. W przypadku wykorzystywania oprogramowania dedykowanego wymagana funkcjonalność jest dodawana bez potrzeby zmiany całego systemu. Nie jest wymagany zakup nowych licencji czy pełne szkolenie pracowników. W efekcie za nieznacznie wyższy koszt początkowy zyskujemy oprogramowanie, które cały czas jest dostosowane do zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa.


Dodatkowym atutem aplikacji na zlecenie jest możliwość ich pełnej integracji z innymi wykorzystywanymi technologiami i systemami informatycznymi. Integracja umożliwia automatyczną wymianę danych przez kilka pracujących jednocześnie aplikacji. Przykładem może być automatyczne przekazywanie informacji o złożonych zamówieniach przez sklep internetowy do programu odpowiedzialnego za wystawianie faktur. W przeciwieństwie do rozwiązań gotowych, nie ma potrzeby uzgadniania formatu wymiany danych czy dodawania aplikacji pośredniczących które wydłużają obsługę i mogą prowadzić do błędów.

Oprogramowanie na zamówienie